Kuntoutus

Kuntoutus Soilussa perustuu yhteisöllisyyden toimintamalliin, jossa asukkaat osallistuvat kodin toimintaan ohjatusti  toimintakykynsä mukaan. Yhteisöllinen kuntoutusmalli toteutetaan luontolähtöisesti:

Piha- ja viherympäristön kuntouttava toiminta
– Piha- ja puutarhatoiminta (talvi, kevät, kesä, syksy)
– Marja- ja sieniretket luontoon (syksy)
– Metsä- ja puutyötoiminta  (lähes ympäri vuoden)

Eläimet
– Hoitokodin omat eläimet kissat, koira ja kani

Taide- ja kulttuuri
– yhteistyössä GA Serlachius museoiden kanssa tutustumme taiteen saloihin sekä hoitokodilla että taidekohteissa
– Mänttä-Vilppula alueen kultturikohteet: Mäntän Vuori, kirkot, maatilamatkailukohteet, luonnonpuistot jne.

Elämyspedagogiikka/seikkailukasvatus
-Opastetut kalastus- ja luontoseikkailut erityisryhmille Näsijärven vesistössä. Isompien ryhmien (5-10 osallistujaa) osalta yhteistyötahona toimii Kalastus- ja ohjelmapalvelut Happonen Ky.

Kuntoutuksen tavoitteet

Jokaiselle asukkaalle laaditaan yhdessä palvelu- ja kuntoutussuunnitelma, jossa määritellään asukkaalle henkilökohtaiset tavoitteet. Suunnitelman mukaan edistetään ja ylläpidetään kuntoutujan omatoimisuutta, fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä ja elämänlaatua sekä sosiaalisia suhteita. Kuntoutujan sosiaalisten taitojen opettelun ja ylläpidon kannalta tärkeitä ovat asiointipäivät sekä keskusteluryhmät.

Päämääränä koko hoitoketjussa on asukkaan kuntoutuksen tukeminen ja ohjaaminen kohti palveluasumista, tuettua asumista tai itsenäistä asumista. Olemme vuoden 2016 aikana testanneet hyvinvointirannekkeita saadaksemme tietoa kuntoutumisen edistymisestä.